Velkommen som patient hos Sports Fysioterapeut’en, i forbindelse med dine behandlinger i klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

I forbindelse med din behandling på klinikken notere vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold som journalføres, dette sker i henhold til sundhedsloven og bekendtgørelsen om autoriserende sundhedspersoners patientjournaler. Tillige trækkes nogle persondata fra dit sundhedskort til administration mellem den offentlige sygesikring og Sports fysioterapeut’en

Alle dine oplysninger bliver journalført i et elektronisk journalsystem som lever op til de krav som der er kommet med EU’s persondataforordning.

Det skal gøre klart at du altid har ret til aktindsigt i de oplysninger som er noteret hos Sports Fysioterapeut’en. De indhentede oplysninger skal opbevares i mindst 10 år, røntgenbillede materiale opbevares i 5 år.

Hvis der er behov for indhentning af oplysninger fra andre autoriserede sundhedspersoner, vil der blive bedt om samtykke. Ligeledes kræver det dit samtykke at vi videregiver oplysninger som vi har noteret, dette være sig forsikringsselskaber, egen læge, sygehus o.a.

På klinikkens hjemmeside www.sports-fysioterapeuten.dk er der links til alle love og bekendtgørelser som gælder for disse områder.
Klager over vores behandlinger af personoplysninger kan indgives til datatilsynet.